Jsme aktivními i na odborném portále www.elektrika.cz, kde pravidelně přispíváme do diskusí, na témata, která se týkají našeho zaměření. Zde se můžete podívat i na zajímavé příspěvky z oboru, nebo najít radu jak správně postupovat v některých případech. Třeba co máte po montážní firmě požadovat a podobně.

Díky našemu zaměření, směrem ke slaboporudým rozvodům, máme zkušenosti s ochranou těchto rozvodů, před bleskem a přepětím. Například kamerové systémy, EZS rozvody, nebo různé sběrnicové instalace, v inteligentních domech. Díky tomu můžeme pomoci s návrhem a především řešením podobných situací právě u vás.

Vybíráme si za partnery především kvalitní a ověřené firmy, které zaručují vysokou kvalitu výrobků i služeb, napříč oborem. Díky tomu máme minimální počet reklamací k řešení a dokážeme nabídnout velmi široký sortiment výrobků, ve vysoké kvalitě. Například domovní přístroje BERKER, lištové systémy Eibiq, Thealit a podobně. Tím plně vyhovět individuálním potřebám, téměř každého záikazníka.

Když montážní firma zničí co se dá už v počátku.

pokažený zemničByl jsem nápomocen s jedním návrhem ochrany před bleskem. Šlo o tak trochu složitý dům a projektant si na tom dal opravdu záležet. Strávili jsem na tom dost času a já čekal na to jak to dopadne.
První kontrolní den přímo na stavbě, byl pro mne však šokem.
Na první pohled bylo evidentní že montážní firma patří mezi mnohé, které nemají ani potuchy o tom, jak má správná ochrana vypadat. Tedy navzdory projektu a mnoha rozkreslených detailů v něm, zcela ignorovali ochranu před korozí, správné uložení pásku (drátu) do betonu a zničili tak vlastně celý základový zemnič hned na samotném začátku.

Taková práce elektrozedníků (nemám pro ně jiného slušného pojmenování) se bohužel potkává až příliš často. Je velmi jednoduché „pohodit“ pásek na dno výkopu a zalít to betonem, Bohužel je to přesně to, čeho se musí odborník vyvarovat. Domnívám se že takto je hned na počátku zničena většina základových zemničů a zákazníci ani netuší že životnost takto provedeného zemniče je zkrácena na 30-50% možné životnosti. Tedy pokud se nepoužije nerez, ale pozink jako v tomto případě. Ten byl použit především kvůli rozsahu zemniče a tedy i ceně celého řešení.

Ani nechci domyslet jak vypadá mříž v základové desce a propojení na armování betonu. vyžádal jsem si fotodokumentaci, tak ještě uvidím.

 

Z kontrolního dne jsem vyhotovil zápis (dost naštvanej) a spolu s fotkami to poslal dál. Jsem moc zvědav jak se k tomu postaví investor a stavební dozor.
Tak trochu se bojím, že převáží názor tak to už nechme, nad tím ,aby to stavební firma uvedla do pořádku a souladu s projektem.

 

pokažený zemnič 4

pokažený zemnic3

pokažený zemnič 2

 

 

 

Jak dobře navrhnout alarm a kamerový systém v domě? I

Někteří si asi řeknou, že na tom nic není, když tyto instalace zvládá mnoho elektrikářů, ajťáků a dalších profesí po práci, nebo o víkendech.

Ale jste si jisti, že jste za své peníze dostali opravdu dobrý a kvalitní systém, nebo službu?  Z praxe vím, že na to už nebude odpověď tak jednoduchá. Na co se tedy zaměřit? Když pominu obligátní – výběr kvalitní firmy- kde ani to nemusí být zárukou jistoty, tak je zapotřebí myslet na některá pravidla.

Začneme třeba u alarmů.

 

Nejprve je potřeba ujasnit si, co od podobného systému očekáváme. Předpokládám že jde především o ochranu majetku, ale často i samotného uživatele. Pak, jestli chci být informován o přítomnosti vetřelce už po překročení hranic pozemku, při pokusu o vniknutí do domu, nebo až když je již uvnitř domu.

 

To poslední potkávám nejčastěji. Je to samozřejmě nejlevnější varianta, ale narušitel už je v domě, což pro mne osobně představuje tak trochu problém. Ale samozřejmě když je hlavním kritériem cena, asi není jiné cesty jak jít do alarmu za nějaké rozumné prostředky. ALe chraň bůh použít kvůli úspoře ještě nějaký levný NO-NAME systém z nějakého BAU marketu a podobně. Ze zkušeností u zákazníků je zřejmá nízká kvalita a životnost těchto produktů. Řekněme že rozumným standardem je nišší řada JABLOTRON (JA-80) , nebo PARADOX systémů. Kvalitních výrobců je samozřejmě mnohem více.

 

ALe řekněme že chceme systém, který hlásí už jen pokus o narušení objektu. Zde mluvíme především o páčení dveří, garážových vrat, nebo páčení a rozbití oken. Už když během páčení oddálí zloděj okno (dveře) od rámu na vzdálenost přibližně 1 cm, systém toto zaznamená, spustí poplach a jetě pošle SMS, nebo zavolá, pokud je vybaven GSM, případně IP modulem. Ale nedovedu si představit systém, kde by mělo smysl tyto komunikační moduly nepoužít.

Samozřejmě i rozbití skla v okně, nebo výplně ve dveřích, může spustit poplach ještě dříve, než zloděj vstoupí do domu. Samozřejmě pokud ho ani siréna neodradí, tak se následně spouští další poplachy od uvnitř instalovaných pohybových čidel.

 

Někdo ale preferuje už informaci o narušení třeba plotu, nebo zahrady. K tomu slouží také mnoho prostředků. Třeba pokus (nebo konání) o přelezení nebo rozstříhání plotu, celkem spolehlivě hlásí takzvaný perimetrický systém. JDe o „otřesocitlivý“ kabel, připevněný na pletivo, nebo plotové dílce. Pak jsou samozřejmě možná různá zařízení reagující na změnu tlaku (nášlapné), nebo různé Infračervené závory. Existují však i venkovní PIR , nebo mikrovlnná čidla. Každý z těchto systémů má svá pro a proti a záleží na zkušenostech montážní firmy, co vám navrhne ve vašem konkrétním případě. Něco z toho lze realizovat i za pomoci kamerového systému, který může vyhodnotit pohyb ve vybrané zóně a předat informaci ústředně zabezpečovacího systému, nebo poslat mail na předem nastavenou adresu. Další kroky narušitele a poplachy, zajistí už alarm na domě, jak jsme si již popsali. Ale zde se už používají převážně kvalitnější a většinou sběrnicové systémy, které toho zvládají často mnohem více a spolehlivěji, než je potřeba.

montážní partner PARADOX

montážní partner PARADOX

 

Investor má možnost výběru z celé škály různých čidel, od vyhodnocení pohybu, rozbytí skla, úniku plynu, vzniku kouře a podobně, v různém provedení i cenách. Dnes i ta základní a levnější řada těchto čidel, celkem dobře vyhodnocuje proměnné a eliminuje falešné poplachy. Ale zase jsou čidla velmi kvalitní, u kterých za dlouholetou praxi nepamatuji jediný falešný poplach a jejich cena není vůbec závratná. Mnoho výrobců má i na výběr z několika vzhledových řad, kdy můžete reagovat i na požadavky bytových návrhářů, i když po pravdě bude každý podobný prvek v interiéru spíš rušit jemnocit architektů, než že by jej přijaly bez námitek. To se týká i samotného umístění jednotlivých čidel a především srdce systému, ústředny. Na jejich umístění máme mnoho pravidel, daných jak výrobcem, tak letitou praxí, kdy vznikaly časté falešné poplachy nevhodným umístěním těchto čidel.  Hlavní roly zde hraje asi slunce, krby  a podobné zdroje tepla, nebo třeba i jen průvan, či domácí mazlíčci, nebo nezvaní narušitelé  v podobě kun, myší, pavouků a podobně.

Velmi důležité je i dobré umístění ústředny, kdy by její snadné a rychlé poškození, mohlo zmařit účinné informování o narušení, nebo přivolání pomoci.

 

Ještě si můžete vybírat z instalace bezdrátových, nebo drátových systémů. Všeobecně se doporučují spíše drátové systémy a to kvůli snadnější údržbě a servisu akumulátorů. I proto je potřeba počítat s jejich možnou instalací už během stavby, nebo rekonstrukce domu. Pokud je interiér hotový, tak přes zmíněnou nevýhodu, bude jednodušší realizovat bezdrátový systém, kdy díky vysavači ani nepoznáte, že vám někdo instaloval zabezpečení v domě.  U některých systémů lze i kombinovat drátový systém s tím bezdrátovým, což vám může pomoci třeba při rozšiřování systému a podobně.

Zabezpečení Jablotron

Zabezpečení Jablotron

Jak vidno, ani samotný návrh zabezpečovacího systému, nemusí být tak jednoduchý, pokud chcete splnit požadavky zákazníků a to nemluvím o těch náročnějších.  Ověřte si proto, že oslovený technik, nebo firma, umí splnit vaše požadavky, případně zda dovede vysvětlit proč to takto technicky nejde, či jak to udělat aby se dosáhlo vámi požadovaného výsledku. Požadujte nějakou praxi, včetně referencí. Ať vám krom cenové nabídky i někdo vysvětlí jak hodlá provést samotné zabezpečení a snažte se mu položit co nejvíce otázek. Jednak dostanete nějaký obrázek toho co vás s touto firmou čeká a firma získá další informace k tomu, aby vhodně navrhla tento systém, šitý vám přímo na míru.

Není jistě bez zajímavosti, ověřit si i za jakých podmínek bude prováděn následný servis, ať už záruční, nebo pozáruční. Nevěřili by jste, kolik systémů „umře“ aniž by se o ně někdo dále staral. To pak považuji za zbytečnou a drahou investici.

 

V dalším pokračování se zaměříme na kamerové systémy. Celé povídání pak ukončíme tím, jak vhodně a proč chránit tyto systémy před bleskem a přepětím, což je bohužel až příliš často opomíjená záležitost.