Jsme aktivními i na odborném portále www.elektrika.cz, kde pravidelně přispíváme do diskusí, na témata, která se týkají našeho zaměření. Zde se můžete podívat i na zajímavé příspěvky z oboru, nebo najít radu jak správně postupovat v některých případech. Třeba co máte po montážní firmě požadovat a podobně.

Díky našemu zaměření, směrem ke slaboporudým rozvodům, máme zkušenosti s ochranou těchto rozvodů, před bleskem a přepětím. Například kamerové systémy, EZS rozvody, nebo různé sběrnicové instalace, v inteligentních domech. Díky tomu můžeme pomoci s návrhem a především řešením podobných situací právě u vás.

Vybíráme si za partnery především kvalitní a ověřené firmy, které zaručují vysokou kvalitu výrobků i služeb, napříč oborem. Díky tomu máme minimální počet reklamací k řešení a dokážeme nabídnout velmi široký sortiment výrobků, ve vysoké kvalitě. Například domovní přístroje BERKER, lištové systémy Eibiq, Thealit a podobně. Tím plně vyhovět individuálním potřebám, téměř každého záikazníka.

Revize z pohledu revizního technika a laika

Nedávno jsem si u zákaznice vyslechl povzdech nad tím, že všichni řemeslníci jsme hrozní, protože pomlouváme práci těch řemeslníků před námi. Samozřejmě i mnoho dalšího.
Přerušil jsem na chvilku práci a začal si s investorkou na toto téma povídat. Nejdříve jsem ji upozornil na to, že jako revizní technik provádějící prohlídku nově instalovaného tepelného čerpadla a jeho přívodu, mám vyhledávání nesouladů s platnými předpisy přímo v popisu práce a mám k tomu využít všech svých znalostí a důvtipu. Postupně jsme se shodli na tom, že má tato činnost nějaký smysl, obzvlášť když se bohužel začaly množit závady na revidovaném zařízení a jí se dostalo trpělivého vysvětlování proč tomu tak je a jaká rizika mohou v tomto případě například hrozit.

Začal jsem jí vysvětlovat proč moc rád dělám revize po firmách, které své práci rozumějí a odvádějí jí dobře. Jednak jako většina lidí také raději chválím než haním a pak je to z čistě praktických (zištných) důvodů. V drtivé většině případů je dohodnutá cena za revizi konečná a tedy vydělám mnohem více, když nemusím vyhledávat konkrétní články norem, abych v revizní zprávě upozornil na rozpory s předpisy. Ukázal jsem jí nalezené závady a odhadl v tomto případě časovou „ztrátu“ na 2 až 3 hodiny. Skutečnost bylo po prohlížení katalogových listů ještě o hodinu „smutnější“ a to stále za jedny peníze.
Smutné bylo i závěrečné hodnocení práce dodavatele v revizní zprávě. Po několika týdnech přišlo opakovaní a kontrola odstraněných závad dodavatelem. Bohužel i když byla dobrá vůle, výsledek musel být opětovně negativní, protože přes silné řeči technika (citace – váš RT je …. u našeho by to všechno normálně prošlo) dodavatele, el. zařízení vykazovalo nové závady, například v podobně „schovaného“ napojení krátkého přívodního kabelu nedovoleným způsobem, uložené ve vkládací liště nad hlavami investora. Když to uviděl investor, sám chtěl donutit firmu k tomu, aby provedla nápravu. Tedy i laik poznal že takzvaná odborná firma, se v jeho případě moc dobře nepředvedla.

Snad se to povede napotřetí. Už mě to upřímně nebaví a rád bych se zase věnoval jiným zákazníkům, Samozřejmě si za každou návštěvu účtuji další odměnu a zákazník začíná tyto vícenáklady požadovat po dodavatelské firmě. Držím mu v tom palce.

A co vy? Ještě považujete revizní činnost na el. zařízeních za zbytečnou a revizní techniky za prudiče, nebo začínáte vnímat to, že mají v popisu práce dohlížet nad prací dodavatelských firem a tak vás chránit? Nejde vlastně jen o bezpečnost, ale i o ochranu vašich investic. Tím že dodavatel nedodrží nějakou normu, často ušetří nemalé prostředky a snížením bezpečnosti pod minimální stanovenou hranici (normy) podvedou své zákazníky, aniž by ti o tom věděli. Často se problém ukáže až po nějakém čase, kdy je šance na řešení v záruce prakticky nemožná.

Je to apel i na to, aby si každý investor či investorka sjednávali nezávislou revizi a nenechali to na samotném dodavateli, který využívá služeb jemu zavázaného revizního technika, co občas musí „přivřít oči“. Bohužel tento případ nepatří mezi ojedinělé a s mnoha novými instalacemi tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, podobných případů raketově přibývá. Najdou se i takové firmy co vystaví revizní zprávu, aniž by toto činnost a měření provedl zkušený technik s platným oprávněním k této činnosti. Jak může být podobná zpráva vypovídající o skutečném stavu, si asi dovedete představit. Přitom se tyto firmy veřejně profilují jako profesionální a s mnohaletými zkušenostmi.

Jak si užít klidnou a bezstarostnou dovolenou?

Chcete si užívat dovolenou, ale pořád se bojíte o svůj dům, nebo byt (samozřejmě i provozovnu) ? Montáží a oživením systému EZS, nebo kamer to zdaleka nekončí. Doporučuji svým zákazníkům včas provést kontrolu systémů a otestovat vše důležité tak, aby se nechal případný problém včas vyřešit. Několikrát se mi stalo, že volal zákazník s tím, že odjíždí na dovolenou a nedostává SMS zprávy ze svého alarmu. Pak zjistíte že je to cca půl roku, co zapomněl „dobít“ svoji SIM kartu na EZSce, nebo že mu odešel akumulátor v ústředně. Navíc že za 4 hodiny mu odlétá letadlo a jestli bych náhodou nemohl hned přijet. No, to se podařilo za poslední 3 roky snad pouze jednou. Pokud má sjednanou službu servisu, nemůže k takové kritické situaci dojít, protože se o to včas postaráme. Přesto to zažívám v podstatě každý rok touto dobou.
To samé platí o kamerových systémech. Občas se zjistí až když je potřeba využít záznam, že žádný není. Nejčastější příčinou bývá poškozený HDD, nebo nefunkční zdroj některé z kamer. Proto pět nabádám, zkontrolujte včas svá zařízení, zda všechny kamery fungují, nejsou obalené pavučinami, nebo zda se ukládají správně záznamy, či jestli máte nastavený správný čas a datum. I zde je možné domluvit pravidelné kontroly technikem, jinak si to musíte hlídat sami.
Díky možnosti vzdáleného dohledu u systémů Jablotron a Paradox, nebo u kamerových systémů (nejčastěji Hikvision) od našeho dodavatele EUROSAT, v případě dohody provádíme pravidelnou kontrolu těchto systémů, na její funkčnost, aby nedocházelo k podobným nepříjemným situacím. Obzvlášť pak v období dovolených i celofiremních odstávek.
Sám během dovolené občas kontroluji on-line na svých kamerách, co se děje okolo domu, jaké je u nás počasí a klidně spím, protože EZS by mne informovala o tom, že se někdo snaží dostat do mého domu, dílny, nebo garáže.


V případě zájmu na tom můžete být stejně jako já a užívat si plně klidnou dovolenou beze strachu, co se děje doma. Včas si objednejte kontrolu technikem a ověřte si, že jsou vaše bezpečnostní systémy plně funkční.

To nejmenší co pro svůj klid můžete udělat, je že sami překontrolujete funkčnost svých kamer a podíváte se, jestli se ukládají záznamy z kamer, pak správnost datumu a času. Co se týká EZS, je dobré „cvičně“ svůj objekt zastřežit a pak „narušit“ z více směrů své zóny. Měli by vám okamžitě začít chodit poplachové SMS. V případě připojení na pult centralizované ochrany, by vám měli do cca 30s až minuty zavolat jejich technici, pro ověření. Stačí jen vysvětlit, že testujete systém a projít standardní procedurou ověření.
Ti co službu na PCO nemají a přece jen by měli zájem o ochranu objektu alespoň během dovolené, mají možnost sjednat tuto službu pouze na dobu 3 měsíců. Rádi vám pomůžeme i s tímto, pokud nevíte kde a jak začít.

Hezkou a pohodovou dovolenou přeji nejen svým zákazníkům.

Časté téma FVE a příprava měření (odběrného místa)

Opakované dotazy a častá práce v posledních měsících, co se týká změn na odběrných místech, především rodinných domů. Montážní firmy FVE, za úpravu odběrného místa požadují často nehorázné částky, nebo tuto práci rovnou odmítají provádět. Prostě nastaví jako jeden z požadavků, připravenost odběrného místa, jinak FVE neoživí a negarantují získání státní dotace.

Mnozí elektrikáři se této práci vyhýbají a mnozí ani nevědí jak na to. Přitom vše lze najít v aktuálních připojovacích podmínkách distributorů. Já se pohybuji především „ve vodách“ skupiny ČEZ.
Vždy se snažím se zákazníkem komunikovat a už od začátku dělat vše pro to, aby se nic nemuselo předělávat. To znamená že ve finále zákazník ušetří čas a nemalé peníze. Například taková příprava měření pro stavbu. Cena běžného rozvaděče měření spotřeby, včetně přípravy HDO, se od rozvaděče s přípravou pro FVE liší o cca 1500-2000Kč. Přitom montážní firmy často požadují za úpravu odběrného místa až 15000Kč. Smysl tedy dává nyní investovat o ty dva tisíce více, abych v budoucnu nemusel platit těch 15000Kč. Přijde vám to logické? Mě a mnoha mým zákazníkům naštěstí také a proto jsou tyto rozvaděče nyní nejčastěji používaným výrobkem.

Na obrázcích jedna z posledních realizací, provizorní plastový pilíř. V budoucnu bude tento rozvaděč součástí nového plotu, ale aby mohl sloužit už nyní pro potřeby stavby, je po dohodě se zákazníkem provedena realizace tímto způsobem.


Vyžadujete podobnou službu také od svého elektrikáře!!

Certifikovaný rozvaděč ČEZ, s přípravou pro FVE
Celkový pohled na stavební pozemek, s provizorním pilířem měření